Hoe uit de Hermann Göring-Meisterschule het Haus für Lehrerfortbildung, het Nascholingsinstituut voor leraren is ontstaan.

De ontstaansgeschiedenis van het gebouwencomplex, waartoe ook deze muur behoort, is met twee namen verbonden: Werner Peiner (1897-1984) en Hermann Göring (1893-1946). De schilder Werner Peiner kwam in 1931 naar Kronenburg. Aan de Burgbering liet hij een huis met twee bijgebouwen ombouwen tot een woon- en ateliercomplex. Toen Peiner door de kunstacademie Düsseldorf tot professor voor de monumentale schilderkunst werd benoemd, richtte hij in 1936 in Kronenburg een landacademie op als onderdeel van de kunstacademie.

(BU:) de landacademie van Werner Peiner aan de Burgbering met zicht op de binnen- en buitenkant.

De NS-leiders beschouwden Peiner wegens zijn aardsgezinde landschapsschilderijen als het prototype van een 'Germaanse schilder'. Vanaf 1937 nam Hermann Göring, rijksminister van Luchtvaart en kunstliefhebber, het beschermheerschap over de schilderschool van Peiner over en financierde hij de bouw van de Hermann Göring-Meisterschule für Malerei (HGM). De HGM werd door Göring in het bijzijn van talrijke partijfunctionarissen ingewijd op 8 juni 1938. Tot 1939 kwamen er nog enkele uitbreidingen bij. Het jaartal '1937' boven het hoge raam rechts van de ingang verwijst naar het begin van de bouwwerkzaamheden.

(BU:)Werner Peiner en Hermann Göring op 8 Juni 1938, de dag waarop de Hermann Göring-Meisterschule werd geopend. Op dezelfde dag verleende de gemeente Kronenburg aan Göring het ereburgerschap.

(BU): Op mobiele steigers werkten Peiner en zijn studenten aan platen karton van meer dan tien meter breed in de nieuwe atelierruimte van de HGM. De detailfoto toont schilders die werken aan 'Die Belagerung der Marienburg 1410'.

Volgens Kronenburger begrippen heeft de schilderschool een enorm interieur. Alleen al het grote atelier aan de noordzijde (te zien vanaf de Burgstraße) had muren van meer dan 25 meter lang en negen meter hoog. Door de handige hoogteverdeling past het gebouw toch in de structuur van het dorp. Het werd ontworpen door de architect Emil Fahrenkamp (1885-1966), een vriend van Peiner, die eveneens in Düsseldorf les gaf en in Kronenburg woonde.
In de HGM ontstonden in opdracht van de NS-Führer patronen voor 'Falkenjagd'-tapijten ter verheerlijking van luchtgevechten, modellen voor tapisserieën met symbolen voor de vijf werelddelen, die de drang van de nationaalsocialisten naar de wereldheerschappij weerspiegelden, alsook ontwerpen voor een zevendelige serie van 'Duitse Schicksalsschlachten'. De in Kronenburg gemaakte werken dienden vooral als representatieve bouwwerken in Berlijn: de 'Neuen Reichskanzlei', het 'Haus der Flieger' of het 'Auswärtigen Amt' – maar ook de nabij gelegen NS-Ordensburg Vogelsang.
Doordat de schilderschool in Kronenburg dé productieplaats werd van de nationaalsocialistische schilderkunst, werd deze Eifelgemeente een aantrekkelijke plaats voor hoge partijfunctionarissen. Propagandaminister Joseph Goebbels, de Rijksführer SS Heinrich Himmler alsook Albert Speer waren hier te gast. Peiner klom in deze jaren – naast Speer en Arno Breker – op tot de belangrijkste staatskunstenaar van het 'Derde Rijk'.

Met de oprichting van de HGM kreeg het dorp ook aanzienlijke financiële middelen. Water- en rioolleidingen en straatverlichting werden nieuw aangelegd, huizen werden gerenoveerd, de plaatselijke weg werd geplaveid. De smeedijzeren straat- en huislantaarnen, die volgens de ontwerpen van Peiner werden vervaardigd, kenmerken tot op heden het stadsbeeld van Kronenburg.
Toen de geallieerden Parijs heroverd hadden en de doorbraak in het Duitse Rijksgebied weldra zou volgen, verliet Peiner in september 1944 Kronenburg. Na de oorlog keerde hij niet terug. Zijn privé 'Eifelhaus' aan de Burgbering werd in 1955 door de Eifelverein gekocht en diende als centraal wandelaarshuis. Tegenwoordig bevinden zich in het huis een restaurant en hotel.
De Hermann Göring-Meisterschule für Malerei wordt sinds 1952 als onderwijsinstelling van de deelstaat Noordrijn-Westfalen gebruikt en is momenteel een nascholingsinstituut voor leraren.
In 1985 kregen de gebouwen de monumentenstatus en werden ze in de monumentenlijst van de gemeente Dahlem opgenomen.

(BU:) Rijksführer SS Heinrich Himmler (midden), op bezoek bij de schilderschool van Kronenburg op 7 mei 1939. Tijdens zijn verblijf hield hij, die gezien wordt als hoofdverantwoordelijke van de ‘definitieve oplossing van de Joodse kwestie’, een lezing over ‘kunst en ras’.

BU: schilderschool van Werner Peiner, zicht vanuit het noorden.